Türkmenistanyň raýatynyň pasportlarynyň hereket ediş möhletlerini uzaldylandygy barada bellik etmek
Attachments

Pasportlarynyň hereket ediş möhletlerini uzaldylandygy barada bellik üçin arza

Size 804 kb

DOWNLOAD