Ilçihana

TEL: +33 147 55 05 36

FAX: +33 147 55 05 68

E-MAIL: turkmenamb@orange.fr

SALGY: 13, rue Picot, 75116 Paris

Konsullyk

TEL: +33(0)1 47550536

FAX:

E-MAIL: turkmenambcons@gmail.com

SALGY: 13, rue Picot,(RDC) 75116 Paris


Bize ýazyň

Aşakdaky anketany dogry dolduryň.

Ýyldyzjyk(*) bilen bellenen ýerleri hökmany suratda ýazmaly.

Doly adyňyz

Telefon belgiňiz

E-mail salgyňyz

Goşundy

Alyjy

Hatyňyz

Suratdaky kod

Maglumat

Hatyňyza jogap

Hatyňyza jogabyň gelmegi 3 günden 5 güne çenli eglenmegi ahmal. Eger-de 5 güniň dowamynda jogap gelmese onda bize jaň ediň.

Kartada salgymyz